Предложение ПМ 7 Въпрос на jivko52 452 видян

                    

 

1.Предлагам във всички счетоводни отчети и справки да има възможност за добавяне и редакция на подписите на съставител/гл.счетоводител/ и управител.Няма институция в България,вероятно и по света,включително всички банки,които да не изискват подписите на съставител/гл.счетоводител/ и управител/представляващ фирмата/.Във версиите на ПМ 7,предложени до днешна дата няма такава възможност,освен ако отчетите и справките не се експортират в Ексел и там да се добавят подписите на горните лица.В модул Заплати,освен в РПВ във всички други справки и отчети не се извеждат подписите на горепосочените лица,а това е изискване на Агенцията по заетостта,във връзка с Европейко финансиране на програми за трудова заетост.В модул Счетоводство-оборотна ведомост,главна книга,отчетите по ЖО и почти всички не е възможно добавяне и редакция на подписите на горните лица.Предлагам в следващи версии да се освободи едно,или няколко полета  под всички гореспоменати справки и отчети за подписи, с възможност за редакция.

2.Предлагам в таблицата със счетоводните записвания под фактурите за покупки и продажби да има възможност да се добавят допълнителни редове,а не само един,както е в последната версия,чрез отметка в редакция на колоните от меню Сервиз. Живко Костадинов. Благодаря!

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-12-12 1 - Беше ли полезен отговорът?
Предложенията свързани с програма Плюс Минус 7 се изпращат на имейл sofia@plusminus.com.
user-photo
jivko52 на 2019-12-12 4 - Беше ли полезен отговорът?
Изпратил съм и на имейл sofia@plusminus.com.Очаквам отговор-възможни ли са предложените промени и ориентировъчни срокове за изпълнение.Благодаря!

Добави отговор