По-ниска основна заплата от осигурителния праг за длъжността Въпрос на Плюс Минус 2487 видян

Имам лице, на което основната заплата е по-ниска от осигурителния праг за длъжността. Как мога да го отразя коректно в програмата, за да не ми отхвърли Декларация 1?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-12-20 15 - Беше ли полезен отговорът?
Когато основната заплата е по-ниска от осигурителната сума в картона на лицето, в поле „Осн. Заплата“ се вписва сумата, която ще получава служителят, а в поле „Осиг. Сума“ съответно осигурителната сума. Така програмата ще изчисли осигуровките на база стойността въведена в поле Осиг. сума и в декларация 1 ще се отрази коректно.

Добави отговор