Постоянни разплащателни пера в ТРЗ Въпрос на Плюс Минус 2506 видян

Мога ли да си създадам постоянно разплащателно перо, в което за всеки месец да ми се изчислява процентното отношение на отработините дни към всички работни дни в месеца?
Например: желая перото "Условия на труд" да го създам като постоянно разплащателно и в неговата сума за всеки месец да се изчислява следното: ставка 50лв. умножено по отработените дни и разделено на работните дни?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 1 - Беше ли полезен отговорът?
В конкретния пример след избора на постоянното разплащателно перо
103 „Условия на труд” в колонката "Сума" може да се запише формула, в която да се използват следните дефинирани имена от фиша:
- RabotniDni
- OtraboteniDni
Формулата е следната:=50*OtraboteniDni/RabotniDni
По аналогичен начин могат да се съставят и други формули във фиша или в таблицата с постоянни разплащателни пера, като се използват предварително дефинираните във фиша имена.

Добави отговор