Попълване на стоки по код в документ Въпрос на Плюс Минус 883 видян

Към номенклатурата от стоки имам посочени четирицифрени кодове, всяка стока е с отделен код. Как да организирам аналитичните признаци така, че кода да се добави като параметър на стоките? Има ли начин да попълвам стоките в документа, като набирам кода, а не името на стоката?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-07-22 3 - Беше ли полезен отговорът?
Има начин това да стане. Стъпете на главната аналитичност СТОКИ. Като параметър, след количество, мярка, цена, ср. цена напишете БАРКОД. След това, за всяка стока като значение в аналитични признаци попълнете съответния четирицифрен код. Стартирайте избран документ, например фактура-покупка. Стъпете в полето Баркод, което се намира в горната част на документа. В него, ръчно напишете кода, или част от него на избрана стока. Натиснете Enter, и в документа автоматично ще се попълни стоката, на която съответства написаният от Вас код. По същия начин се работи и с останалите документи, т.е. при продажба, преместване на стоки и т.н.

Добави отговор