Ползване на болничен и облагаем доход Въпрос на 1814 видян

Лице назначено на ДУК  на ОМЗ=1000 лева и от м.07.2105 има сключен договор с пенсионен фонд. Всеки месец  се превеждат 20 лева към този фонд. Също така и данъчната основа ежемесечно се намалява с тази сума. През м.02.2016 това лице представя болничен лист като ФРЗ е 242,86, болнични за сметка на работодателя са 100 лева,личните осигуровки са 36,85.  Получената облагаемата сума е:242,86-36,85-100 -10,6=95.41 лева. Защо след като на екран се виждат 20 лева се намаля тази сума с 10,60 ( и как е получена), след като всеки месец /без да са ползвани болнични/ се сумират 20 лева към личните осигуровки, за да се получи облагаемата сума?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-03-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл.19, ал.2 от ЗДДФЛ месечната данъчна основа се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2.
Месечната основа в случая е 242,86-36,85-100 = 106,01 т.е. данъчната основа за конкретния месец може да се намали с 10% от 106,01 = 10,6.

Добави отговор