Поле "платено" във фактура за покупка Въпрос на TAMI 259 видян

В някои фактури се налага корекция на сума за ДДС, т.като във фактурата е изчислен по различен начин, от този който Плюс Минус смята. Това променя и общата стойност на фактурата. Сумата в поле "платено" обаче не се променя при корекция на собщата стойност и остава първоначално въведената. Налага се ръчно, допълнително да променяме стойността в поле "платено", за да не остава фактурата неплатена/надплатена. В ПМ6 това не се получаваше, като сумата в поле "платено" се преизчисляваше автоматично и винаги беше равна на общата стойност по фактурата.

Друг проблем е, че не мога да запаметя стойност в поле "Месец ДДС" (както можех в ПМ), понеже често се налага осчетоводяване на голям брой фактури от предходни месеци. Това налага допълнително да залагам стойността във всяка фактура, вместо да настроя наведнъж.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-01-07 0 - Беше ли полезен отговорът?
Поле платено се актуализира отново след като преизберете вида плащане.
Предложение за запомняне на поле Месец ДДС може да отправите по имейл.

Добави отговор