Покупка на автомобил по марж Въпрос на DimanaP 1670 видян

Има фактура за покупка на автомобил втора употреба по марж-члр.143 ал.1 от ЗДДС.Осчетоводявайки заприходяването на автомобила,какъв тип на сделката трябва да избера за да влезе фактурата правилно в Дн.за покупки? 

2 Отговора

user-photo
на 2016-09-29 0 - Беше ли полезен отговорът?
Да допълня още въпроса:При продажба на същия автомобил отново по маржа,кой тип на сделка трябва да избера ,този път фактурата за продажба да влезе в дневника за покупки по правилния начин?
user-photo
Плюс Минус на 2016-09-29 1 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл.147, ал.5 дилърите нямат право да приспадат като данъчен кредит начисления им данък по повод придобиването или вноса на стоки, за които прилагат специалния ред на облагане на маржа.
За документиране на покупката на автомобила в Плюс Минус стъпките са следните:
- От меню Операции / Документи (F4) се стартира Фактура покупка с тип ФЕ и име на файла facturam7.xls
- От падащото меню Тип на сделката се избира Без право на ДК
- Въвеждат се данните по фактура и се запомня документа (F8).
Продажбата на автомобила се документира по следния начин:
- От меню Операции/ Документи (F4) се стартира Фактура продажба с ТО с тип -ФЕ и име на файла facttom7.xls
- От падащо меню Тип на сделката се избира чл.89 от ППЗДДС
- В поле Основание за нулева ставка или неначисляване на ДДС се избира чл.143 от ЗДДС. Режим на облагане на маржа – стоки втора употреба.
- След като се въведат данните по фактурата документа се записва – клавиш F8

Добави отговор