Подаване на Д6 за дължими осигуровки и ДОД Въпрос на Плюс Минус 3272 видян

Заплатите за месец Декември са изплатени на 30.12. Съответно до 25.01 подадохме Д6 с вид на плащането 5 както за осигуровките, така и за данъка. Днес на 10 Февруари  изплащаме заплатите за месец Януари, а на 10 Март- ще изплатим заплатите за Февруари и т.н. /На 10 число от текущия месец, изплащаме заплатите за предходния месец/. Как следва да се подаде Д6 за осигуровките и ДОД за месец Януари и Февруари?

 

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2014-02-10 6 - Беше ли полезен отговорът?
За заплатите за месец януари изплатени на 10 февруари Декл.6 за осигуровките се попълва по следния начин:
1. Дата на изплащане/начисляване – 10 февруари
2. Влизат данните от месец- от календара се посочва месец януари 201401
3. Вид плащане: Заплати изплатени
Декалрация 6 с дължимите осигуровки се подава до 25 февруари.

Декл.6 за дължимия данък:
1. Дата на изплащане/начисляване – 28 февруари
2. Влизат данните от месец- от календара се посочва месец януари 201401
3. Вид плащане: Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ
Декларация 6 за данъка по чл.42 от ЗДДФЛ се декларира от 1 до 25 март.

За заплатите за месец февруари декларирането става по аналогичен начин.
user-photo
Плюс Минус на 2014-02-10 6 - Беше ли полезен отговорът?
От началото на 2014 в поле 9 Месец и година на Д6 за дължимия ДОД се попълва месецът и годината, през КОЍТО ДАНЪКЪТ Е УДЪРЖАН.Тоѝ се декларира отделно с вид на плащането 8 от 1 до 25 число на месеца, следващ месеца на удържането му. В полето Дата на изплащане/Начисляване се записва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т. 9
В посочения случаѝ
Д6 за заплатите за месец 01:
Избира се вид на плащането Заплати Изплатени. Дата на изплащане 10.02.2014. По този начин ще се изготви Д6 само за дължимите осигуровки, която следва да се подаде до 25.02.2014
Д6 за заплатите за месец 02: Текущият месец е Февруари
Избира се вид на плащането Заплати Изплатени. Дата на изплащане 10.03.2014. По този начин ще се изготви Д6 за дължимите осигуровки.
На втория ред се избира вид на плащането Дължим данък по чл.42 от ЗДДФЛ .
Дата на изплащане 10.02.2014.
Влизат данните от месец: (yyyymm): По подразбиране излиза предходният месец. Т.е ако текущият месец е Февруари, там ще излезе 201401.
При извеждането на декларацията ДОД за месец Януари ще се запише с вид на плащането 08, Месец и година 201402 и Дата на изплащане/Начисляване 28.02.2014

Добави отговор