Подаване на Д1 и Д6 когато се налага коригиране код на вид осигурен Въпрос на Плюс Минус 1309 видян

Как следва да се подаде Д1 и Д6 когато се налага коригиране на вида осигурен, без промяна на данните за осигурителен доход и размера на осигуровките, облагаемия доход, ДОД, нетно възнаграждение и т.н.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2014-06-30 3 - Беше ли полезен отговорът?
В този случаѝ се променят само даннните за вид осигурен в Д1,а данните от Д6 не се променят и тя не следва да се подава. Последователност:
1. Генерира се Д1 с код заличаване за избраното лице със сгрешения код на вид осигурен от Операции/Декл. Обр.1 и Обр.6/Декл. Обр.1 изтриване само за маркираните
2. Генерира се Д1 с редовни данни за избраното лице с новия код на вид одигурен
3. Необходимо е двата фаѝла да се обединят, т.е в един фаѝл Empl2000.txt да влязат и двата записа. Това може да стане или ръчно, или от Операции/Декл. Обр.1 и Обр.6/Декл. Обр.1 редакция на зазаписани данни
4. При подаване на Д1 се слага отметка в протокола
За подаване на данни с декларации обр. № 1 и обр. № 6 не се прилага чл. 2, ал. 4 от наредбата и не следва да се подаде: Д6

Добави отговор