Платен отпуск при редовна форма на обучение Въпрос на МТСП 850 видян

Служител, който е приет редовна форма на обучение. Има ли право да на отпуск по чл. 169 от Кодекса на труда?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2015-09-14 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 169, ал. 1 от Кодекса на труда, работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година. Видно от разпоредбата, правото на такъв отпуск е предвиден само за учащи се в задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение. Редовно учащите се нямат право на този вид отпуск.

Добави отговор