Платен отпуск за жена по майчинство Въпрос на МТСП 2277 видян

След промените за ползване на платен отпуск,кажете как ще се използва годишния отпуск за 2012г от бременна жена,която ще роди между 24 и 31.12.2011г, тъй като през 2012г. ще е в отпуск по майчинтсво?Означава ли това че ще изгуби отпуската си за 2012г.,освен 10 дни,които може да прехвърли към 2013г.?Как е регулиран този въпрос?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-08-08 5 - Беше ли полезен отговорът?
За отпуска за 2012 г. се прилага чл. 176, ал. 4 КТ. Съгласно чл. 176, ал. 4 КТ ползването на платения годишен отпуск може да се отложи и когато през календарната година, за която се отнася, работникът или служителят не е имал възможност да го ползва изцяло или отчасти поради ползване на отпуск за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване или за отглеждане на малко дете, както и поради ползване на друг законоустановен отпуск. Според чл. 176а, ал. 2 от КТ, когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 4, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.
Отлагането на отпуск за следващата календарна година в размер общо на не повече от 10 работни е в други хипотези (чл. 176, ал. 1 – 3) и не се прилага в случая.

Добави отговор