Платен годишен отпуск при СИРВ Въпрос на strahilov 435 видян

Здравейте,

Имаме работници на СИРВ. При изчисление на годишния им отпуск се получават суми, които значително се отличават от нормалното им месечно възнаграждение, което е постоянно. На едни се получават суми много по-големи, а на други по-малки от обичайното. Работните им часове по графика чувствително се различават от работните часове по календар. Това ли е причината или бъркам някъде? Не е ли редно сумата за отпуск да бъде същата, каквато би била, ако работника си е  на работа?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-07-30 0 - Беше ли полезен отговорът?
Плтеният отпуск се изчислява като за база се използва среднодневното брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни.
Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата среднодневно брутно трудово възнаграждение се коригира с коефициент, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, през който се ползва отпускът.
При необходимост сумата на код 1 Платен отпуск по чл. 155, ал. 1 може да се промени ръчно.
user-photo
strahilov на 2018-07-30 0 - Беше ли полезен отговорът?
Работните дни за определяне на коефициента, по календар ли са или по графика на работника? Реално, няма никаква логика да са по календар.
user-photo
Плюс Минус на 2018-07-30 0 - Беше ли полезен отговорът?
Работните дни за определяне на коефициента са по календар. Може да се обърнете към съответната институция за повече информация.

Добави отговор