Платена фактура в споразумителен проткол Въпрос на TAMI 881 видян

Здравейте,

как мога да включа вече платена фактура в споразумителен протокол за прихващане?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-11-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
В документ Протокол за прихващане (с тип ПРИХ и файл prihvani.xls) може да се добавят само неплатени документи.
За да се извика повторно вече платена фактура е необходимо да се преотвори документа и да се изтрие сумата от поле Платено.
След като се запише Протокола за прихващане отново трябва да се промени сумата в поле Платено с общата сума на плащането.
Преди да се запишат операциите е препоръчително да се направи архив.
user-photo
TAMI на 2017-11-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
При осчетоводяване на споразумителен протокол имаме следната ситуация:

Ежемесечно имаме издадени фактури от доставчик и ние също му издаваме фактура. Всеки месец доставчикът съставя протокол за прихващане, но в два поредни месеца включва за удръжка една и съща фактура, а на третия месец възстановява двойно удържаната сума.
Как да направим трите операции с тип ПРИХ в програмата?
user-photo
Плюс Минус на 2017-11-23 0 - Беше ли полезен отговорът?
В този случай няма възможност да се използва документ Протокол за прихващане.
За осчетоводяване на операции две и три може да се използва документ Мемориален ордер (с тип МО и файл mo.xls) като в поле Коментар се запише номера на фактурите.

Добави отговор