Платежни нареждания и декл.6 за 2013 Въпрос на Zlatina Ivanova 1248 видян

Начислени са заплати за м.12.2012 в м.01.2013/03.01.2013/, но ще бъдат изплатени след 25.01.2013/30.01.2013/.При задаване в програмата от меню Справки/Дължими осигуровки и данъци/Параграфи/Начислени заплати за м.12.2012 се извеждат плат.нареждания с дължими осигуровки .В самата ведомост за м.12.2012 имам корекция на ДОД за 2012 със знак минус в размер на 308,49 лв.Точно тази сума се появява в код 111111 ДОД по ЗДДФЛ  и се сторнира от общата сума на дължимите осигуровки за м.12.2012.В такъв случай когато платя заплатите трябва да внеса целия размер на данъка/1435,50/, а не разликата между този за м.12.2012 /1435,50/и корекцията/-308,49/ ,което не е правилно.Ако пуснем справката като изплатени заплати там данъка излиза правилно като разлика между месечния и корекцията/1127,01/.В декларация 6 само за дължимия данък  излиза 1126,73 /с 0,28 лв.по-малко-това са положителните разлики при корекцията за м.12.2012/Ръчно ли трябва да си коригирам платежните за да излизат правилно ?Защо изобщо отрицателната сума от корекцията на ДОД се сторнира от осигуровките , а не от данъка при начислени заплати.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2013-01-23 3 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е да коригирате ръчно сумата по платежното. Проблемът вече е отсранен

Добави отговор