Платежни в модул ТРЗ Въпрос на 682 видян

Здравейте,

Има ли възможност за автоматично попълване на банковата сметка при извеждане на платежните нареждания? Също така се попълва винаги текущата дата, а на мен не ми е необходима и всеки път трябва да я изтривам.  Печатаме платежните в един ден, но плащането е в друг. Бихме искали и да няма отпетка на опцията да не се извежда периода, за който се отнасят плащанията.

Другият ни въпрос е предвиждате ли разработка на електронно банкиране на платежни нареждания към банка ДСК? Работим с няколко фирми /повече от 30 в ТРЗ модула/ и подобно нещо би улеснило работата ни много.

Благодарим ви.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-08-02 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се попълни банковата сметка на съответното ТД на НАП е необходимо:
- Да се избере бутон Настройка и в допълнителния екран от падащото меню да се посочи съответното ТП на НАП;
- Избира се бутон Запиши за текущата фирма или Запиши за всички фирми за да се запишат данните само за текущата фирма или за всички.
За да се попълни банката на наредителя е необходимо:
- банковата сметка да бъде добавена като поданалитичност на БАНКОВИ СМЕТКИ в АП и да бъдат попълнени нужните параметри;
- В поле IBAN на наредителя с двоен клик на мишката да се извика ръчно от аналитични признаци.
За да не се извеждат дата и период е необходимо да се включи отметка Без попълване на "Вид и номер на документа, по който се плаща"; "Дата (ддммгггг) на документа"; "Период, за който се плаща".
Подробна информация за работа с документа може да бъде намерена в помощната информация към него.
Относно разработването на електронно банкиране към банка ДСК моля, свържете се с обслужващият Ви офис.

Добави отговор