Персонал Въпрос на albena.pavlova 913 видян

От къде мога да разбера колко е броя на назначените мъже и жени /по отделно/ ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-11-15 0 - Беше ли полезен отговорът?
Подобна справка може да бъде направена по следния начин:
- От мен Справки / Личен състав / Персонал за шаблон се избира Лични данни – пол, адрес, лична карта, образование;
- Маркира се Извеждане само на наличния персонал и се избира бутон Изведи;
- Избира се бутон Филтър, маркира се Пол и срещу съдържа се записва М и след това бутон Филтър;
- На екран ще се изведат само назначените мъже във фирмата
- Справката може да се експортира в Excel.
За да се изведат жените се изпълняват горните стъпки като в поле пол се записва Ж.

Добави отговор