ПРОМЯНА В ОБСТЯТЕЛСТВАТА Въпрос на НАТАША ПЕТРОВА 1143 видян

Здравейте, трябва да подадем декларация за промяна на обстоятелствата за подадена декларация по чл 53 преди 01.01.2016, как да я подадем тъй като липсва приложение 12 в програмата, подавайки приложение 10 ми го тохвърля, приложенето го подаваме по електронен път. Моля за съдействие

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-06-03 0 - Беше ли полезен отговорът?
В Плюс Минус са актуализирани всички бланки на приложенията за получаване на парични обезщетения и помощи спрямо актуалните публикувани от НОИ.
Старите формуляри на приложенията могат да бъдат намерени на сайта на НОИ.
Съгласно параграф 5 от Преходни и заключителни разпоредби на новата Наредба за парични обезщетения и помощи от държавно обществено осигуряване документите за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на парични обезщетения, документите за изплащането на които са представени в НОИ до 31.12.2015г., се представят в съответното ТП на НОИ по реда на отменената Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Добави отговор