ПРИСПАДАНЕ НА АВАНС ПО ОПРЕДЕЛЕНА ФАКТУРА Въпрос на SOLEI06 2708 видян

Как мога да си приспадна аванс по точно определена фактура. Имам много фактури за аванси и ми трябва да посоча по коя фактура точно да се приспадне съответния аванс.

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-01-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
Фактура за приспадане на аванс се въвежда по следния начин:
1.Избира се контрагент.
2.Избира се доставчик / клиент по аванс (аналитичност към сметкa 402 или 412)
3.Избира се стока или услуга.
4.На следващия ред се избира аналитичност Аванс. Записва се сумата на приспадане на аванс с отрицателен знак. Вдясно от поле Стойност, в бялото поле се кликва и от появяващото се падащо меню се избира Приспадане аванс.
В поле Коментар може да се запише с коя фактура за аванс е осчетоводен аванса, който сега се приспада.
user-photo
SOLEI06 на 2016-01-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
Но по този начин системата автоматично ги приспада по хронологичен ред, а на мен ми трябва да посоча тази от която искам да се спадне аванса, защото нашата работа го изисква по този начин.
user-photo
Плюс Минус на 2016-01-21 0 - Беше ли полезен отговорът?
Информацията е непълна. За изясняване на казуса, моля свържете се с обслужващия Ви офис!

Добави отговор