ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ Въпрос на MBOGOEVA 1061 видян

КАК МОГА ДА ИЗКАРАМ ОТ ПРОГРАМАТА ПП ЗА ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-02-24 1 - Беше ли полезен отговорът?
Документът може да се стартира по един от следните начини:
- Автоматично след запис на Фактура продажба като е необходимо да се маркира Приемо-предавателен протокол (под таблицата отдясно на документа);
- От меню Операции / Документи (F4) с име на документа Приемо-предавателен протокол, тип –ПП и файл PPProtokol.pm.

Добави отговор