ПМ7 Осчетоводяване на ДДС по митническа декларация Въпрос на Mariela 359 видян

Как се въвежда сумата на ДДС по МД?

В документа за МД, избирам фактурата, въвеждам сумата на статистическата стойност в съответното поле и ДДС-то автоматично се изчислява. В списъка на счетоводните операции липсва 4531/457, как мога да я добавя тази операция, а не да трия сметки и аналитичности при всяко въвеждане на нова МД?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-09-25 0 - Беше ли полезен отговорът?
Операция 4531 / 457 се създава автоматично в документа след въвеждане на Статистическа стойност.
В случай че тази операция липсва, най-вероятно в поле Данък (отдясно на екран в помощното меню) е посочено Без право на ДК.

Добави отговор