ПМ 7 Ф-ра при производство Въпрос на 278 видян

С документ ЗП - заприхождаване с изписване се сформира себестойност . След което се обработва продажна ф-ра за производство. При осчетоводяването, автоматично се осчетоводава 701/303 със сумата от продажната цена. Преди имах възможност да поправя сумата с тази по себестойност,но сега няма възможност за корекция на сумата ,която трябва да е по себестойност.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-09-05 2 - Беше ли полезен отговорът?
За да се изпише по себестойност продукцията е необходимо в помощното меню с настройки да е включена отметка Изписване по средна цена.

Добави отговор