Оформление на ведомост заплати Въпрос на PlaNed 212 видян

Пак стана време за заплати и ще попитам отново

Защо авторите смятат, че сумите от броя на дните отсъствия по различните критерии могат да бъдат 6-9(!) цифрени числа, а общата сумите на заплатите само от вида 9999.99?

В много от колони на ред "Общо" стотинките излизат на отделен ред.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-27 0 - Беше ли полезен отговорът?
От помощното меню с настройки към справката може от поле Размер на шрифт при печат ... да се намали шрифта.

Добави отговор