Отчитане на разплащанията с кредитни и дебитни карти Въпрос на 1192 видян

Здравейте,

искам да попитам как се отчитат получените средства по банков път, когато плащането е извършено с дебитна или кредитна карта. Във фактурата съм отбелязал като начин на плащане с карта. Когато осчетоводявам банковите операции за получените средства каква операция трябва да взема Д-т 503 /ан. пр. Банкова сметка / К-т 411 / без аналитичен признак / или трябва да посоча конкретния клиент, за който се отнася плащането? Въпросът ми е провокиран от това, че банката в извлечението не посочва за кой точно клиент се отнася плащанато или поне по кой документ са получени средствата.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-03-13 0 - Беше ли полезен отговорът?
Избирането на контрагент е задължително, за да се обвърже плащането с конкретната фактура.
В случая е възможно да запишете банково бордеро само със сумата и впоследствие да се обвърже от Операции/Обвързване на платежни документи.

Добави отговор