Отчет продажби по чл.120 от ЗДДС Въпрос на DimanaP 1297 видян

Фирмата продава автомобили втора употреба като дилър-т.е по марж.Освен това продава  автомобили и по общия ред.В края на месеца трябва да издава Отчет на продажбите по чл.120 от ЗДДС.Има ли в програмата заложен такъв отчет и ако има как да го въведа? В този Отчет всички ли продажби за месеца се описват или само тези,които са по марж?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-07-25 1 - Беше ли полезен отговорът?
В програмата не е предвидено да има такъв документ. Необходимата информация за попълване на този отчет може да се изведе от Операции/Осчетоводени документи/Печат. В справката има възможност с бутон Настройка да се извеждат и допълнителни колони в зависимост от необходимата информация

Добави отговор