Отразяване извънреден труд Въпрос на STBG 74 видян

Как се отразява извънреден труд за служител в празничен ден, например 2 работни часа. При въвеждане на сумите в ред 126 и 131, никъде не отразяваме за кой ден се отнася и съответно във форма 76 няма отразено присъствие в празничен ден.

Другият вариант, който сте посочили е да се отбележи, че служителят е на почасово работно време, тогава обаче този извънреден труд не се отразява и изчислява като извънреден в празничен ден, а само като работа в празничен ден като на служител на сумарно работно време. Ако направим преизчисляване на сумарното работно време, тези часове извънреден труд ги прехвърля в графа извънреден труд през работни дни - перо 104 + 132 (доплащане празници). Ако посоча да се запише в перо 126, вместо 104, ги отразява като 8 часа. Ако все пак отразя като служител с почасово работно време и на ръка коригирам перата и сумите, как да разпечатам Дневника за извънреден труд, вътре няма записани никакви параметри?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-05-20 2 - Беше ли полезен отговорът?
Положеният извънреден труд на празничен ден от лица, които не са на СИРВ се въвежда на код 131. Ръчно в колона Дни на перо 131 се въвеждат часовете извънреден труд и с избор на бутон Запиши те се записват.
Във Форма 76 тези дни се виждат в част Отработени човекочасове в колона в т.ч. извънредни. Ако трябва да се виждат и в колоната за съответния ден трябва за месеца да се въведе график.
Въведените на перо 131 часове се виждат в Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Справка за извънреден труд. За да се виждат в справка Книга за извънреден труд трябва да има записан документ Заповед за извънреден труд в програмата.

Добави отговор