Отпуск по чл. 167a, ал. 1 КТ и детска ясла Въпрос на МТСП 3751 видян

Може ли майката да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 год. възраст - чл.167 а, ал.1 от КТ и детето да посещава ясла през това време?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-06-15 4 - Беше ли полезен отговорът?
Разпоредбата на чл. 167а, ал.1 от Кодекса на труда, предвижда че след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Видно от разпоредбата, изискването е „детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка”.Следователно, приемането на детето в детска ясла не е основание за прекратяване ползването на отпуска по чл. 167а, ал.1 КТ.

Добави отговор