Отпуск по чл. 167 а, ал.4, т. 1 от КТ Въпрос на МТСП 2358 видян

Може ли да се ползва отпуск по чл. 167 а, ал.4, т. 1 от КТ, ако родителските права не се поделени чрез съд, лицата нямат брак, и са разделени - не живеят заедно?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2012-07-10 3 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 167а, ал. 4, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/ родител /осиновител/, който сам се грижи за отглеждане на детето, има право по чл. 167а КТ на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер 12 месеца в случаите, когато не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него. Изискването, че родителят не живее в едно домакинство с другия родител се доказва с декларация - Приложение № 6 към чл. 49д, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Добави отговор