Отписан ДМА Въпрос на DimanaP 869 видян

Как да се премахне от Инвентарната книга и инвентаризационния опис ДМА,който вече е отписан.

В картона  е направена отметка ,че ДМА е отписан на съответната дата и е взета и счетоводна операция по отписването му.въпреки това като се изведе справка-инвентарна книга или Инв.опис,този актив още фигурира там.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-12-15 0 - Беше ли полезен отговорът?
Да се провери в картона дали поле 'Отписан дата' е попълнено. За да не се извежда активът в двете справки, трябва да сте въвели дата. Ако справките се извеждат към месеца, в който е отписан актива, или предходни месеци, то той ще се извежда като наличен.

Добави отговор