Отпадък от производството Въпрос на 808 видян

Здравейте,

при производството на изделия при нас остава отпадък, който се предава на пунктове за вторични суровини, за което издаваме фактура.

Как мога да си заведа този отпадък като количество и приблизителна стойност.

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-01-09 0 - Беше ли полезен отговорът?
За заприхождаване на отпадъка може да се използва документ Заприхождаване на продукция с тип ЗП и файл ZaprProd.xls.
Изписването на отпадъка се документира с Фактура продажба с тип –ФЕ и файл facturam7.xls като за тип на сделката е необходимо да се избере Прил.2-I. Подробна информация за документирането може да бъде намерена в раздел Ръководства / Счетоводство / ДДС / Стоки и услуги по приложение №2 от ЗДДС, по които данъкът е изискуем от получателя.

Добави отговор