Относно изчисляване на професионален стаж Въпрос на 540 видян

Здравейте,

В картоните на някои лица излизат дати, към които се изчислява стаж. Датите /година, месец/ са доста назад във времето и съответно не се изчислява правилно професионалния стаж. Датите в поле "до месец" не могат да се изтрият, съответно актуализират. Как трябва да се процедира?

Благодаря

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2018-08-20 3 - Беше ли полезен отговорът?
С начисляването на заплатите за конкретния месец се начислява автоматично и стаж след положителен отговор на въпроса дали да бъде начислен труд и професионален стаж за месеца.
За да се начислява стаж за всички служители е необходимо поле до месец (от картона) да е равно или празно за новоназначените. Ако за някои служител има разлика стажа спира да се начислява до този служител.
За да се изравни стойността в това поле е необходимо първо да се направи архив. От меню Операции / Служебни / ТРЗ се избира Промяна на стаж. Извежда се операцията и в поле Стаж до ръчно се записва месеца (във формат YYYYMM) така че да е един и същ за всички служители. Избира се бутон Запис.
Данните в полета Стаж, Осиг.стаж и Проф.стаж трябва да съответстват на месеца посочен в поле До месец.

Добави отговор