Отново за "стойностен склад" Въпрос на 1671 видян

Понеже сроковете ни стимулират да бързаме, з и вече въведох доставките по измисления метод,ще си позволя да повторя въпроса си:

<p>Благодаря за оперативния отговор!

Точно тук се появява "вечното НО..."

При опит да "изтрия грешката" се изтрива реда от фактурата!

Идеята ми за "водене само на счетоводство" беше следната:

- Покупки и продажби независимо от съдържанието на фактурата се регистрират с една операция ( количество = 1 / стойност = стойност на фактурата без ДДС )

- Изписването на продадените стоки се извършва веднъж месечно стойностно по протокол от складовата програма ( вж. въпрос 1 )

Приемам идеИ за реализация в +/-?</p>

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-01-28 0 - Беше ли полезен отговорът?
Ако не е необходимо операциите да се записват с фактури, може да се използва документ Мемориален ордер (тип МО, файл mo.xls) или Операции/ Типови и сложни операции.

Добави отговор