Отделна номерация на документите за всеки потребител Въпрос на Плюс Минус 1237 видян

Работим с три компютъра в мрежа. Искам всеки от потребителите да издава фактури с отделна номерация, която да се следи само за него, например единния да издава от номер 1 до 1000, втория от 2000 до 3000, третия от 3000 до 4000. Възможно ли е да задам отделна номерация на документите, за всеки отделен потребител - минимален и максимален номер? Засега го правим, като добавяме три отделни файла на фактурата, с различни типове в екран документи-ФЕ1;-ФЕ2 и –ФЕ3, и всеки работи с отделен тип, за да може номерацията да се следи само за него. Има ли друг начин?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-06-16 3 - Беше ли полезен отговорът?
Да, има. Във версии след 6.999, може да се следи отделна номерация на документите за всеки от потребителите. Трябва да влезете в Сервиз/Настройка на параметрите, и да поставите отметката срещу опцията „Отделен диапазон от номера на документите за всяка фирма и потребител“. След това, на всеки от компютрите в екран Документи, в колоните минимален и максимален номер срещу типа на документа(в случая фактура), трябва да зададете съответния диапазон. Когато поставите отметката, номерацията ще се следи според зададените отделни диапазони, а когато я махнете, се следи нормалната номерация, която е валидна за всички

Добави отговор