Осчетоводяване на фактура след приключване Въпрос на Ivanova 753 видян

Здравейте, приключихме счетоводно 2016 г. и подадохме съответните отчети и декларацията по чл. 92. След това получихме разходна фактура за материали с дата 05.10.2016 г. която трябва задължително да осчетоводим заради плащането, което е по банков път. Това неминуемо ще промени стойностите на подадените вече отчети. Има ли вариант материалите по въпросната фактура да се отнесат към 2017 г. а не по вече приключената 2016 г ?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-02-22 3 - Беше ли полезен отговорът?
Месецът на осчетоводяването зависи от въведената дата на документа. Може да се използва Фактура покупка с ТО с файл facttop7.xls или Фактура покупка с файл facturap7.xls.
В поле Дата ДДС трябва да се въведе оригиналната дата на фактурата, а датата на документа може да бъде дата от 2017г. Ако фактурата трябва да влезе в дневниците по ДДС в месец, различен от зададеният в поле Дата, се въвежда в поле Месец месецът на влизане в дневниците с формат ггггмм.

Добави отговор