Осчетоводяване на лизинг и други въпроси Въпрос на 273 видян

Здравейте,

при осчетоводяване на лизинговите фактури досега удобно коригирах в полето Услуги сметка 159 - с която работя и след това в самата фактура - коректно главница и такса , а отделно на втора страница добавях на ръка 621/625 за текущото признаване на лихвения разход по вноската. И всичко това с документа +ФЕ.  Сега установявам, че като избера  Услуги - в полето долу ми се отваря само аналитичността на разходите. Това затруднява  работата доста. Много моля - поправете тази несправедливост. Има много случаи в които ние променяме контировките в документите, а също така добавяме такива и искаме да имаме достъп до цялата създадена от нас самите аналитичност. Иначе излиза , че масово ще трябва да ползваме МО или как - и аз не знам... Моля да имаме възможност за малко повече творчество.

 

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-09-04 0 - Беше ли полезен отговорът?
В таблица Счетоводни операции на документ Фактура покупка могат да се променят ръчно сметка Дебит и Кредит.
За да се въведе посочената от вас фактура може да се използва операция Типови операции. Ако осчетоводяването няма да бъде еднократно може да се създаде шаблон.
user-photo
на 2019-09-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
А относно извикването на аналитичността какво правим,
освен това в таблица счетоводни операсции може ли да се добавят редове с допълнителни контировки и съответно да може и от тях да се извикават аналитични признаци?
user-photo
Плюс Минус на 2019-09-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
В документите може да се избира аналитичност за сметките от гр. 70, 61, за сметка 501 и като допълнителна аналитичност към избраната аналитичност в колона Име.
Допълнителни контировки в документите не могат да бъдат добавяни.
Ако се използват контировки различни от стандартно зададените в шаблоните на документите, може да се използва операция Типови операции.
user-photo
на 2019-09-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
това означава, че всички счетоводни операции по една фактура е НЕВЪЗМОЖНО да се осчетоводят заедно в един документ. МНОГО ЖАЛКО. Ще отваряме документи, ще се бавим, ще се бъркаме кога сме задали аналитичност, кога не. Досега старата програма беше гъвкава в това отношение.
user-photo
Плюс Минус на 2019-09-05 0 - Беше ли полезен отговорът?
За да се въведе посочената от вас фактура може да се използва операция Типови операции. Ако осчетоводяването няма да бъде еднократно може да се създаде шаблон.

Добави отговор