Осчетоводяване на заплати - версия 7 Въпрос на TAMI 405 видян

При осчетоводяване на заплатите в старат версия имаше възможност да се смени шаблонът за осчетоводяване, т.е. да се настрои индивидуално. В новата версия възможността я има, но настройките не се запазват, бутонъ "запиши" го има, но все едно не работи.

Същата е ситуацията и с настройката на шаблоните за осчетоводяване на банката, при натискане на бутон "Запиши" не се запазват нашите настройки.

Проблем има и с настройка на допълнителни документи в ТРЗ, т.е. за създаване на шаблон с Трудов договор различен от стандартния, който програмата ни предлага. Тук документът се създава, но не може да бъде редактиран или изтрит. За изтриването е ясно, че не може, но липсва възжност за промяна на именто(в случай на погрешно изписване на пример). Възможностт я има, но не работи. При смяна само на името, не се преименува избраният шаблон, а се създава чисто нов, т.е. имаме два - този със сгрешеното име и новият - с вярното име. В интрукцията не е упоменато, че няма да може да се изтриват стандартните шаблони, което е доста подвеждащо. Ако беше записано щяхме да съобразим това и да ги създавамето като потребителски.

4 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-12-27 0 - Беше ли полезен отговорът?
Създаването на шаблон за осчетоводяване на заплати е активна операция, ако шаблоните за осчетоводяване се записват индивидуално за фирмите. За да се запише шаблон индивидуално за фирма е необходимо след направените промени в шаблона и избиране на бутон Запиши настройки, на въпроса „Желаете ли да запишете настройките за всички фирми“, избирате Не.

В модул Счетоводство/Банка може да се създава шаблон на банкови операции, като се отиде в Шаблони, в поле Шаблон се въведе името на шаблона. След въвеждане на необходимите настройки, шаблонът се записва и вече е видим в падащото меню с банкови операции.
Ако не постигате резултат, моля изтеглете версията отново.

Моля, свържете се с обслужващия Ви офис, за да получите информация как да бъде отстранен излишен шаблон на документ на модул ТРЗ.
user-photo
TAMI на 2019-12-27 0 - Беше ли полезен отговорът?
А ще бъде ли добавена възможността за шаблона за осчетоводяване на заплатите да се запазват настройките за всички фирми, както си беше в старата версия? Много по-лесно е да се запази веднъж за всички фирми, отколкото да се запазва индивидуално за всяка поотделно.
Относно шаблоните в банката - ние ги създаваме, но не се запазва настройката за аналитичността на кореспондиращите сметки - т.е. трябва да се набира на ръка всеки път при осчетоводяване, което е супер неудобно. с предната версия нямахме този проблем.
user-photo
TAMI на 2019-12-27 0 - Беше ли полезен отговорът?
За изтриването на шаблони на документ в ТРЗ програмата извежда съобщение, че е позволено изтриването само на шаблони за потребителски документи.
user-photo
Плюс Минус на 2019-12-27 0 - Беше ли полезен отговорът?
Да, в следваща версия ще се добави опция настройката на шаблона за осчетоводяване на заплати да се запазва за всички фирми.
Относно изтриването на шаблони на документи в ТРЗ - свържете се с обслужващия Ви офис, за да получите информация как да се махнат шаблони от програмата.

Добави отговор