Осчетоводяване на банкови извлечния в ПМ7 Въпрос на TAMI 242 видян

В ПМ6 при запис на операциите на екран излиза съобщение с номер на МО, +ББ или -ББ и папката, в която са записани.

При осчетоводяване на банковите извлечения в ПМ7 системата не извежда номерата на операциите, които се създават.

На екран излиза само събщение с текст "Операциите са записани".

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-10-24 0 - Беше ли полезен отговорът?
В Плюс Минус 6 посоченото съобщение се извежда при включена отметка Поставяне на номер в папка. В Плюс Минус 7 номера се създава без наличието на такава отметка. Предложението Ви ще бъде обмислено и при необходимост добавено.

Добави отговор