Осчетоводяване в Плюс Минус продажбата на вторични суровини Въпрос на Ана Георгиева 2130 видян

Здравейте, ние сме предприятие което при производството си генерираме метални отпадъци, които събираме и предаваме на вторични суровини срещу заплащане. За целта издаваме фактура като не начисляваме ДДС на основание чл.163А ал.2 от ЗДДС. Как следва тази фактура да бъде осчетоводена в Плюс Минус така, че в справка-декларацията по ДДС да бъдат попълнени коректно съответните клетки/колони. Благодаря предварително.  

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-01-05 7 - Беше ли полезен отговорът?
В този случай във Фактура продажба и/или Фактура продажба с ТО от падащото меню се избира Прил.2-I.
По този начин в Дневник продажби ще се попълнят:
• Клетка 8а с код 01
• Клетки 9 и 11 с данъчната основа от фактурата

Добави отговор