Основна заплата и МОД Въпрос на Lideto 1559 видян

Здравейте,имам следното питане.В картона на служител когато основната заплата е драстично по голяма от МОД,каква сума трябва да си пише в основна заплата и МОД,защото когато програмата изчислява заплатите и има обезщетение за болничен това обезщетение се изчислява на база МОД предходен месец и фактически се получава много малко обезщетение?

5 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-11-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
В картона на лицето в поле Осн.заплата се записва заплатата уговорена в трудовия договор, а в поле Мин.ОД се записва минималния осигурителен доход за длъжността.
user-photo
Lideto на 2016-11-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
Да така въвеждам и аз,но от фирмата правят проблем,че обезщетението за безработица се изчислява на база МОД,което тях не ги устройва защото не е на действителната заплата.
user-photo
Плюс Минус на 2016-11-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
Относно размера на обезщетенията, които се изплащат от НОИ, се обърнете към компетентната институция. Справка за начина на изчисление на обезщетенията може да направите в КСО.
user-photo
Lideto на 2016-11-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
НОИ в случая не играе никаква роля,говоря за трите дни от работодателя,тях ги смята на база МОД, а не на основната заплата по трудовия договор
user-photo
Плюс Минус на 2016-11-17 0 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.

Може да проверите в картона на лицето какво е записано за основна заплата. Програмата взима данните от това поле. Ако все още има неизяснени въпроси, моля, свържете се с обслужващият Ви офис.

Добави отговор