Осигуровки върху остатък платен отпуск Въпрос на 919 видян

Здравейте, в "Справка за използван отпуск" има отбелязани само три фонда с проценти- ДОО,ТЗПБ и ЗОВ, защо няма фонд ДЗПО?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-02-02 - Беше ли полезен отговорът?
Процента за ДЗПО се включва в поле ДОО % и не е необходимо да има отделно поле.
Тези полета са използват с цел да се проследи бъдещия разход на работодателя при използването на платения отпуск.
Провизирането на отпуските се извършва от меню Справки / Справки, изготвяни в края на отчетния период или тримесечие / Провизии за неизползван отпуск. В тази справка сумите за осигуровките са по отделните фондове.

Добави отговор