Осигуровки МОД Въпрос на Lideto 448 видян

Здравейте, имам следният проблем. Служител постъпил при нас на 16.01.2019 със заплата 4581.79лв /МОД 3000лв/, е работил до 15.01.2019 при друг работодател пак осигурен на максилабния осиг. доход. За времето при настоящия, аз трябва да му начисля осигуровки за разликата до 3000 лв. Т.е при предишния той има облагаем доход 2032.68, аз трябва да му начисля върху 967.32 лв, като основната заплата в същото време си му е 4581.79. Как може технически да стане това?

2 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-02-20 - Беше ли полезен отговорът?
За да се начисляват осигуровки върху сумата на разликата до МОД е необходимо:
- Да се начислят заплатите за месеца за фирмата;
- В екран Заплати за конкретното лице ръчно да се промени сумата на перо Осигурителен доход и да се избере бутон Запиши (не се избира отново Автоматично начисляване);
- След като се формира декларация образец 1, файлът се преотваря от меню Операции / Декларации обр.1 и обр.6 / Декл.обр.1 – редакция на записани данни и ръчно се променя сумата в клетка 21.
- Файлът с променената сума се записва с избор на бутон Запиши.
user-photo
Lideto на 2019-02-20 0 - Беше ли полезен отговорът?
Много благодаря!

Добави отговор