Описание на наличните активи на фирма преди преминаване по ДДС Въпрос на Плюс Минус 692 видян

Фирма закупува активи и след време се регистрира по ДДС. Как да се опишат тези активи и да влязат в дневниците по ДДС?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-05-14 2 - Беше ли полезен отговорът?
1. Добавя се документ Опис на наличните активи с тип –ОПА и файл OpisDDSreg.xls
- в поле Описание на стоката/услугата се добавят активите, като трябва да се извикат с двоен клик от Аналитични признаци
– в поле Вид от падащото меню се избира видът на документа. Трябва да се попълни и номер и дата на документа
- в поле Контрагент с Insert се извиква контрагента
- документът се записва с F8

2. За да се изведе описа в дневниците по ДДС е необходимо преди тяхното извеждане да се включи отметка Включи описите за регистрация по ДДС (док. тип –ОПА)

Добави отговор