Общо платежно за ДОД личен труд и нает персонал Въпрос на 537 видян

Здравейте!

От тази година сумата за ДОД за личен труд на СОЛ в дружеството е отделена в нов ред в справката за 

дължими осигуровки-параграфи на НАП. При включена отметка "Включване ДОД личен труд самоос. лица в общото платежно" също не се събират в едно платежно.

Доколкото знам, няма промяна и ДОД за личен труд на СОЛ си се внася от дружеството, като задължено лице, не по ЕГН на СОЛ-а.

Как може да се обедини тази сума в едно плажно от програмата, както беше до миналата година?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2017-03-21 2 - Беше ли полезен отговорът?
За да се изведе сумата на ДОД за самоосигуряващото се лице в общото платежно е необходимо:
- Да се маркира отметка Включване на ДОД личен труд самоос.лица в общото платежно (от 2013 г.)
- С избор на бутон Изведи да се изведе справката.
За да е включена винаги тази отметка е необходимо:
- В екран Платежни нареждания да избере бутон Настройка;
- Маркира се отметка Включване на ДОД личен труд самоос.лица в общото платежно (от 2013 г.)
- За да се запишат настройките се натиска съответно Запиши за текущата фирма или Запиши за всички фирми.

Добави отговор