Оборотни ведомости за избрани сметки Въпрос на Плюс Минус 734 видян

Искам да изведа синтетична оборотна ведомост за избрана сметка, например 304. След като избера Отчети/Оборотни ведомости/Синтетична се поява екран, в който са изброени сметките от сметкоплана. Всеки път слизам със стрелката надолу, докато стигна до 304, избирам я и слагам отметка За маркираните. Има ли по-бърз начин да посоча сметката, за която желая да пусна справката. По същия начин става и с другите синтетични справки, например Оборотна за сметка, Хронолигична синтетична и т.н.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2011-07-21 2 - Беше ли полезен отговорът?
След като изберете Отчети/Оборотни ведомости/Синтетична, ще се появи екрана със сметките от сметкоплана. Първият ред най-отгоре е празен и представлява филтър-може да търсите сметка по код или по име. Например, напишете 304 в колоната код, натиснете Enter, и на екран ще останат сметките, които започват с 304, ако напишете 30, ще останат сметките, които започват с 30. По същия начин можете да търсите по име или по част от името на сметка-напишете го в полето Наименование на най-горния ред и натиснете Enter. По същия начин става и извеждането на другите синтетични справки.

Добави отговор