Оборотна ведомост за сметка Въпрос на DimanaP 219 видян

Пускам синтетична ведомост за период 01.01.2020-28.02.2020 -няма проблем.Обаче искам да пусна оборотна ведомост за сметка,в случая см.304.Показва ми стоките ,които са купени или продадени само през този период-началното салдо по стоки липсва.Има само една обща сума и срещу нея без АП. 2019г. е приключена и като пусна справката в ПМ6 няма проблем.Какво трябва да се направи по въпроса в ПМ7,за да се извежда правилна справка по аналитични признаци за сметка?

3 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-02-24 0 - Беше ли полезен отговорът?
Необходимо е да се обвърже синтетичната сметка и аналитичностите от екран Сметкоплан / Салда по АП.
user-photo
на 2020-02-24 0 - Беше ли полезен отговорът?
Как точно става това? Не би ли следвало след като съм приключила годината и по аналитични признаци ,това да стане автоматично и аналитичностите към 31.12.2019 да станат начални за 2020?Имам над 350 позиции в см.304, искате да кажете ,че трябва всичките една по една да ги въвеждам отново като начални салда ?
user-photo
Плюс Минус на 2020-02-24 0 - Беше ли полезен отговорът?
Аналитичностите и синтетичните сметки се обвързват по следния начин:
- Стартира се екран Сметкоплан за годината, за която не се извежда началното салдо, маркира се синтетичната сметка и се избира бутон Салда по АП;
- с ляв бутон на мишката се стъпва в поле Добавяне на аналитичен признак/група . В резултат се стартира дървото с аналитичности.
- Маркира се група или аналитичен признак и се избира клавиш Enter или двоен клик на мишката.
- След като бъдат избрани аналитичностите / групите се избира бутон Добави и избраните аналитичности се добавят в таблицата, нанасят се съответните салда към аналитичностите;
- Данните се записват с избор на бутон Запиши.

Добави отговор