Обезщетение по чл.224 ал.1 от КТ Въпрос на МТСП 3801 видян

Изплащаме обезщетение на основание Чл. 224 ал. 1 от КТ. В месеца, през който е прекратен ТД и се изплаща обезщетението, РЗ на лицето е увеличена считано от същия месец. Базата за изчисляване на обезщетението в случая се взима от предходния, като тя е по-малка от настоящия. Следва ли в случая да се приложи Чл. 21 ал. 2 от НСОРЗ?

1 Отговора

user-photo
МТСП на 2011-10-04 12 - Беше ли полезен отговорът?
Добавката по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се заплаща към възнаграждението за платен отпуск по чл. 177 КТ, когато има увеличение на работната заплата, но то не се е отразило на базата, от която се изчислява възнаграждението.
Разпоредбата на чл. 21, ал. 2 НСОРЗ не се прилага към обезщетението по чл. 224 КТ, защото в нея изрично е упоменато, че добавката се изплаща към възнаграждението за отпуска, а не към обезщетението по чл. 224 КТ.

Добави отговор