Обезщетение по чл.222 ал.1 за минал месец Въпрос на Плюс Минус 2597 видян

 

Трябва да се изплати обезщетение по чл.222 ал.1 на лице, което е напуснало в средата на миналия месец. Вече съм подала Декл. обр. 1 и Декл. Обр. 6 за предходния месец. Какво трябва да направя, за да включа обезщетението?

 

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2013-09-18 8 - Беше ли полезен отговорът?
1.Създава се нов картон с вид осигурен 27 от Операции/ Клониране на служител като се посочва дата на клониране датата от която започва обезщетението. В този картон задължително се попълва дата на постъпване, дата на напускане, адрес, ЕГН , работно време и работна седмица. Не се попълва поле основна заплата.

2.След това се въвежда обезщетението от Операции/ Обезщетения по КТ. Избира се обединяване на данните по ЕГН и се въвежда обезщетението за период не по-дълъг от 1 месец и изчислено на база месеца преди лицето да напусне ( съгласно чл. 228 ал. 1) .

3.За вид осигурен 27 в екран Заплати за миналия месец се избира бутон Запиши и се подава Декларация обр. 1 с редовни данни . Декларация обр. 6 се подава с разликата на вече подадените данни (т.е. подава се с дължимите осигуровки и данък върху обезщетението за този вид осигурен ).

4.За следващия месец се подават редовни данни и за двете декларации.

Добави отговор