Обезщетение по чл.220, ал.1 и чл.222 ал. 1 от КТ Въпрос на vasq61 1894 видян

Здравейте!

Предстои ми съкращение в училището, където работя. Искам да питам дали в изчисляването на обезщетенията по чл.220 ал. 1 и чл.222 ал.1 за БТВ трябва да се прибави /освен основната заплата и % прослужено време/ дефектология и 4 % Помощно училище, които получавам всеки месец, включени в трудовия ми договор - но само за действително отработени дни. Те с постоянен характер ли са?

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2015-12-12 1 - Беше ли полезен отговорът?
Съгласно НСОРЗ в брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетенията по чл. 228 от КТ се включват:
- основната работна заплата за отработеното време;
- възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;
- допълнителните трудови възнаграждения, които имат постоянен характер.
В чл. 15 от Наредбата се регламентират възнагражденията, които са с постоянен характер:
- ДТВ за придобит трудов стаж и професионален опит;
- допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащото се за съответния период основно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.
Тъй като въпросът Ви е от компетенцията на МТСП, може да се обърнете към тях за становище.

Добави отговор