Обезщетение по чл.200 от КТ Въпрос на Яна Янева 455 видян

Здравейте, имаме изплатено обезщетение по чл.200 от КТ, т.е. трудова злополука. Къде трябва да се отрази и променя ли вече подадените Д1 и Д6 за съответния период?

Благодаря!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2019-02-05 3 - Беше ли полезен отговорът?
За обезщетение по чл.200 от КТ не се дължат осигуровки (чл.1, ал.8, т.7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и дохода) и не се дължи данък (чл.24, ал.2, т.8 от ЗДДФЛ).
Ето защо, то може да се въведе в перо 112 Обезщетения необл. Сумата по това перо се отразява единствено в Сума за получаване.
Не трябва да се правят корекции на декларация 1 и 6, т.к.няма промяна в осигуровките и данъка.

Добави отговор