Обезщетение по чл. 222, ал. 1 - Д1 & Д6 Въпрос на PlaNed 130 видян

Служител освободен на 10 април, на 15 май му е изплатено обезщетение по  по чл. 222, ал. 1.

Как трябв да се формират Д1 & Д6 за да бъдат декларирани дължимите осигуровки?

Заплатите във фирмата се изплащат в последния ден за текущия месец!

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2020-06-23 2 - Беше ли полезен отговорът?
Декл. 1 се подава до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на обезщетението. При генериране на Декл. 6 за осигуровки за този вид осигурен има отделен вид плащане – Дължими вноски съгл. Чл. 9 ал. 3, т. 5 КСО /вид осиг. 27/

Добави отговор