Обезщетение по чл. 222, ал. 1 Въпрос на Мирена Стефанова 2098 видян

Здравейте, за месец Февруари служител има 4 раб. дни, следващите 17 дни са в обезщетение по чл. 222, ал. 1. Това са два записа на служителя с код 01 и код 27. Осигурителния доход общо обаче надвишава 2600 лв. за този месец, т.е. обезщетението трябва да бъде ограничено. Когато впиша в картона осиг. доход, то прорамата го разпределя и за двата дни през март. Промених датите в картона, за да е в рамките на 1 месец това обезщетение, ограничих осиг. доход и отново не се получава. Въпреки цифрата, която съм въвела показва, че осиг. доход е 2600 лв., а изчисленията за осигуровките не са нито върху 2600 лв., нито върху посочената от мен сума. Посочената от мен сума се появява само като сума, върху която се начислява ЗО, а точно върху това обещетение няма здравни осигуровки.

1 Отговора

user-photo
Плюс Минус на 2016-03-08 0 - Беше ли полезен отговорът?
В картона с вид осигурен 27 не трябва да са попълнени полета Осн.заплата и Осиг.сума.
Моля, свържете се с обслужващият Ви офис за подробни указания за въвеждане на обезщетението.

Добави отговор